Historie

FARMA STEHLÍK

Hospodaření na vlastní farmě se věnujeme více než dvacet let. Na statku v Chodouni nedaleko Zdic přitom hospodaříme podle dochovaných záznamů již od roku 1630.Ze statku jsme se naštěstí nemuseli vystěhovat ani za minulého režimu. Po restitucích v roce 1992 nám vrátili několik hektarů půdy a také část areálu družstva spolu se starou stájí z 80. let. Naším prvním počinem tak bylo pronajmutí zhruba 90 hektarů zemědělské půdy a pak následovala rekonstrukce kravína na volné ustájení.

V současné době hospodaříme na 285 hektarech zemědělské půdy. Na polích pěstujeme obilniny, a to jak v potravinářské, tak krmné kvalitě. Dále kukuřici, slunečnice a brambory.

Ve stájích chováme 50 dojnic obou našich nejrozšířenějších plemen - české strakaté a holštýnské a jejich kříženek. Na farmě se nachází i ovce, koně, prasata a slepice.

Již delší dobu nás pálí nedostatečná podpora od státu malému podnikání a zvýšená byrokracie. Chceme, aby rodinné farmy měly prostor k rozvoji a podporu od státu. Snažíme se prosadit lokální myšlení ve smyslu například obnovitelných zdrojů energie nebo zpracování a prodej výrobků z farmy. Rádi bychom viděli podpory investic do krajiny, jenž zlepšují mikroklimatické podmínky v regionu. Jedná se například o rybníky, mokřady nebo zádržné systémy vody. Dále prosazujeme myšlenku dobrovolného, nikoliv povinného ozelenění, byť s vyšší podporou pro ty hospodáře, kteří se k tomuto programu připojí. A v neposlední řadě chceme zachovat flexibilitu v půdní držbě.
Od roku 2018 se zabýváme výrobou produktů z kravského mléka, které je možné zakoupit v samoobslužné lednici přímo na farmě.